Neurofysiologi

Efter 1/11 2012 foretages neurofysiologiske undersøgelser på rygcenteret i Pantheonsgade i Odense.

Undersøgelser og behandlinger
Klinisk neurofysiologi omfatter en række elektrodiagnostiske måle-metoder til afklaring af sygdomsprocesser, dels i centralnervesy-stemet, dels i de nerver, der fra rygmarven forsyner muskulaturen og fra huden og andre organer leder impulser ind i centralnervesystemet. Man kan desuden ved måling af den elektriske aktivitet i musk-ler afgøre, hvorvidt der er tegn på muskelbetændelsestilstande.
Generelt bør disse undersøgelser bestilles i samarbejde med en læge.

For patienter berettigede til udvidet frit sygehusvalg (mere end 4 ugers ventetid i det offentlige sygehusvæsen) skal der henvises fra vedkommende hospital/region. Få hjælp på en af følgende måder:

  1. Kontakt en patientvejleder på dit hospital eller i din region (central visitation) og bed om at få din henvisning omvisiteret til os.

På Klinik for Klinisk Neurofysiologi( undersøgelserne foregår på rygcenteret i Pantheonsgade i Odense) kan man aktuelt tilbyde følgende neurofysiologiske undersøgelser:

EEG (elektroencephalografi):
Måling af de elektriske svingninger i hjernen. Undersøgelsen bruges fortrinsvis i udredning af epilepsi.
ENG (elektroneurografi):
Undersøgelse af en eller flere nervebaner i arme og/eller ben. Under-søgelsen bruges fortrinsvis til at diagnosticere afklemning af nerver samt “nervebetændelser”.

EMG (elektromyografi):
Undersøgelse af den elektriske aktivitet i muskler. Man kan her dels afgøre, om der er påvirkning af nerveforsyningen til en given muskel og dels undersøge, hvorvidt der kan være tale om muskelbetændel-sestilstand.

Ovenstående undersøgelser bliver udført af overlæge J.E. Just Christensen, speciallæge i neurofysiologi.

Efter undersøgelse og vurdering sendes resultatet til den henvisende læge og andre efter patientens ønske.