Behandling mod rynker

 

 

Information angående behandling af rynker med botulinumtoksin i Klinik for Klinisk Neurofysiologi.

 

Som årene går, bemærker mange, at de før så charmerende smilerynker omkring øjnene bliver permanente og giver et tiltagende ældet udseende. I de senere år er flere behandlingsmetoder mod rynker dukket op.

Et af metoderne er injektioner af botulinum toksin i muskulaturen lige under ansigtshuden.

 

I Danmark findes botulinum toksin i  tre præparater, nemlig præparaterne ”Botox” fra firmaet Allergan, ”Dysport” fra firmaet Ipsen og ”Xeomin” fra firmaet Merz..

 

Præparatet virker ved at blokere de nerveender, der forsyner muskulaturen i ansigtet. Der er tale om små mængder toksin og virkningen beror på, at huden glattes ud fordi muskulaturen under den afslappes. Injektionerne anlægges lige ud for ydre øjenkrog, mellem øjnene eller i panden. Der kan også behandles omkring munden for rynker, ligesom nedadhændende mundvige kan behandles med injektioner ved kæbekanten. Nerveenderne vil med tiden (typisk 2-3 måneder) gradvist begynde at fungere igen og en gentagelse af behandlingen kan efter behov foretages efter ca. 3 måneder. Det anbefales, at man ikke kommer til ny behandling, før der er gået mindst 3 måneder, da der ellers er risiko for, at immunforsvaret ”opdager” det fremmede protein, som botulintoksinet er, og danner antistoffer. Disse kan nedbryde præparatet, som derved mister sin virkning.

Behandlingen er ikke effektiv overfor rynker forårsaget af løs hud (f.eks. ”poser under øjnene”).

 

Bivirkninger:

Toksinet kan bevæge sig ind over det øvre øjenlåg og fremkalde ”ptose”, d.v.s. øjenlåget ”hænger”. Denne bivirkning kan vare 2-6 uger og er sjælden. For at minimere riikoen injiceres kun minimale doser lige over øjenlåget og det anbefales, at man ikke berører de injicerede områder de første 3-4 timer efter injektionerne. Det er desuden en fordel at starte forsigtigt med små doser. Der kan optræde rødme, blødning og infektioner på injektionsstedet. Det anbefales, at man på behandlingsdage undgår sminke i ansigtet, da det alligevel skal renses af før behandlingen af hensyn til infektionsrisiko. Endelig kan injektionerne være forbundet med kortvarig smerteoplevelse og ubehag.

Hovedpine ses nu og da, der er som regel tale om let pandehovedpine, der svinder efter 1-2 uger.

 

Sundhedsstyrelsens regler:

Klinikken er registeret af Sundhedsstyrelsen til behandlinger på klinikken på Fyn og i København (se  klinikkens hjemmeside: www.neuroklinikken.dk). Ifølge cirkulæret for kosmetisk behandling skal der være en betænkningstid på mindst 2 dage fra forbesøg, hvor denne skrivelse er udleveret, til behandlingen, når der er tale om 1. besøg i klinikken. Herefter er betænkningstid ikke nødvendig. Man har ret til at medbringe en bisidder ved såvel forbesøg som ved alle behandlinger. Man skal oplyse sit fulde navn og CPR nummer. Der vil i forbindelse med behandlingen blive taget et foto af ansigtet. På dette foto afmærkes behandlingspunkterne. Fotos og journaler opbevares fortroligt og vil kunne anvendes i samråd med kunden i tilfælde, hvor der kan være brug for dokumentation i forbindelse med behandling.

 

Sdr Højrup d. 16-10-2013

 

Jens Erik Just Christensen